Data

180 GB/tháng
Giá gói: 120.000 đ
Hạn dùng: 30 ngày
Gọi nội mạng: Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút)
Gọi ngoại mạng: 100 phút
6 GB/ngày
Giá gói: 720.000 đ
Hạn dùng: 210 ngày (7 tháng)
Gọi nội mạng: Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút)
Gọi ngoại mạng: 100 phút
60 GB/tháng
Giá gói: 720.000 đ
Hạn dùng: 14 tháng