Gói cước từng tháng

7 GB/ngày x 30 ngày
Giá gói: 135.000 đ
Hạn dùng: 30 ngày

Gói cước theo năm

9 GB/ngày x 360 ngày
Giá gói: 1.620.000 đ
Hạn dùng: 360 ngày
8 GB/ngày x 360 ngày. Free Youtube và Facebook.
Giá gói: 1.908.000 đ
Hạn dùng: 360 ngày
Gọi nội mạng: Miễn phí thoại nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1500 phút).
Gọi ngoại mạng: Miễn phí 200 phút ngoại mạng.

Gói cước 6 tháng

8 GB/ngày x 180 ngày
Giá gói: 810.000 đ
Hạn dùng: 180 ngày (6 tháng)
7 GB/ngày x 180 ngày. Free 6 tháng Youtube và Facebook.
Giá gói: 954.000 đ
Hạn dùng: 180 ngày (6 tháng)
Gọi nội mạng: Miễn phí thoại nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1500 phút).
Gọi ngoại mạng: Miễn phí 150 phút ngoại mạng.

Gói cước 3 tháng

7 GB/ngày x 90 ngày
Giá gói: 405.000 đ
Hạn dùng: 90 ngày (3 tháng)