Data

720.000 đ
Data: 60 GB/tháng
Hạn dùng: 14 tháng
120.000 đ
Data: 180 GB/tháng
Hạn dùng: 30 ngày