Gói cước 4G MobiFone C120N dành cho sim 4G MobiFone chỉ với 90.000 đồng/tháng

Gói cước 4G MobiFone ưu đãi hấp dẫn, với chi phí cho 2 tháng đầu 90.000 đồng/tháng là gói cước 4G MobiFone C120N. Các sim 4G MobiFone thuộc đối tượng chương trình được ưu đãi dung lượng tốc độ cao lên tới 4 GB/ngày, Gọi nội mạng không giới hạn cho các cuộc gọi dưới 20 phút, 50 phút liên mạng trong 12 tháng. Chi phí 2 tháng đầu là 90.000 đồng/tháng và 120.000 đồng/tháng cho 10 tháng tiếp theo.

Gói cước 4G MobiFone C50N, tối ưu chi phí chỉ với 50.000 đồng/tháng

Gói cước 4G MobiFone ưu đãi khủng, với chi phí tiết kiệm là gói cước 4G MobiFone C50N. Các sim 4G MobiFone thuộc đối tượng chương trình được ưu đãi dung lượng tốc độ cao lên tới 1 GB/ngày, 1000 phút gọi nội mạng, 50 phút liên mạng trong 12 tháng. Chi phí đăng ký và gia hạn chỉ có 50.000 đồng.

Ưu đãi cực lớn vói gói cước 4G C90N dành cho sim 4G MobiFone

Gói cước 4G ưu đãi khủng nhất hiện nay là gói cước 4G MobiFone C90N. Các sim 4G MobiFone thuộc đối tượng chương trình được ưu đãi dung lượng tốc độ cao lên tới 4 GB/ngày, 1000 phút gọi nội mạng, 50 phút liên mạng trong 12 tháng. Chi phí đăng ký và gia hạn chỉ có 90.000 đồng.

Gọi ngay SMS Lên đầu